Srbija

Sertifikat za sistem upravljanja kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2008 za promovisanje kvalitetne brige o deci, kvalitetnog obrazovanja za decu i njihove roditelje, pružanje podrške  mladima u pronalaženju svog mesta u društvu, bez obzira na versku, etničku ili bilo kakvu drugu pripadnost uručen je nevladinoj organizaciji Pomoć deci. 


Najsiromašniji srednjoškolci u Vranju, Bujanovcu, Surdulici i Vladičinom Hanu dobiće stipendije u visini državnih stipendija kao podršku za obrazovanje.


Najsiromašniji srednjoškolci u Vranju, Bujanovcu, Surdulici i Vladičinom Hanu dobiće stipendije u visini državnih stipendija kao podršku za obrazovanje.


Najsiromašniji srednjoškolci u Vranju, Bujanovcu, Surdulici i Vladičinom Hanu dobiće stipendije u visini državnih stipendija kao podršku za obrazovanje.  Konkurs je u toku.


Najsiromašniji srednjoškolci u Vranju, Bujanovcu, Surdulici i Vladičinom Hanu dobiće stipendije u visini državnih stipendija kao podršku za obrazovanje.  Konkurs je u toku.


Najsiromašniji srednjoškolci u Vranju, Bujanovcu, Surdulici i Vladičinom Hanu dobiće stipendije u visini državnih stipendija kao podršku za obrazovanje.  Konkurs je u toku.


Studenti Romi iz Vranja, Bujanovca, Surdulice i Vladičinog Hana dobiće stipendije u visini državnih stipendija kao podršku za obrazovanje.  Konkurs je u toku.

Na ovoj stranici objavljujemo konačne rang liste za srednjoškolce i studente.

Najsiromašniji srednjoškolci u Vranju i Bujanovcu i studenti Romi iz Vranja i Bujanovca dobiće stipendije u visini državnih stipendija kao podršku za obrazovanje.  Konkurs je u toku.

Sporazum o saradnji na polju zaštite životne sredine, potpisan je devetog novembra u Vranju  između  nevladine organizacije Pomoć deci, grada Vranja, Osnovne škole “Vuk Karadžić” i firme Ekocetas koja se bavi otkupom reciklažnog otpada. Sporazum podrazumeva zajednički rad na promovisanju zaštite životne sredine, bezbednog sakupljanja i otkupa reciklažnog otpada.