Srbija

Pomoć deci traži 5 motivisanih i entuzijastičnih mladih ljudi iz Srbije koji bi želeli da postanu vršnjački treneri za nediskriminaciju, toleranciju i prevenciju rodno zasnovanog nasilja.

Odabrani mladi ljudi učestvovaće na dva regionalna trening-seminara zajedno sa mladima iz Albanije, Severne Makedonije i Kosova*. Svrha prvog treninga je podizanje svesti mladih o antidiskriminaciji, toleranciji, rodnim pitanjima, uključujući prevenciju rodno zasnovanog nasilja. Drugi trening će biti za vršnjačku edukaciju i ima za cilj jačanje njihovih kapaciteta za facilitaciju i izvođenje treninga za vršnjake. Nakon obuka, polaznici treba da sprovedu obuku na nacionalnom nivou u Srbiji (glavni fokus će biti na opštinama Vranje, Surdulica i Bujanovac) i da aktivno učestvuju i zajedno sa vršnjacima menjaju praksu i politiku u svojim zajednicama.

 

Profil učesnika:

 • između 15-29 godina;
 • motivisani učesnici koji mogu i spremni su da aktivno učestvuju u trening-kursu u svim njegovim fazama (Prva obuka o antidiskriminaciji, toleranciji, rodnoj ravnopravnosti, uključujući prevenciju vršnjačkog rodno zasnovanog nasilja, održaće se od 17. do 22. septembra 2023. u Vranju, Srbija, a druga je o vršnjačkom nasilju i održaće se u Skoplju, Severna Makedonija do kraja 2023.)
 • sposobni da komuniciraju na engleskom jeziku (obe obuke će se izvoditi na engleskom jeziku);
 • zainteresovani da nauče više o toleranciji, poštovanju različitosti, rodnoj ravnopravnosti, kako sprečiti ili zaustaviti rodno zasnovano vršnjačko nasilje i kako se boriti protiv rodne i nacionalno zasnovane diskriminacije u porodici i društvu;
 • zainteresovani da nauče više o ovim temama, kako da utiču na svoje vršnjake i/ili mlađu generaciju, da postanu vešti vršnjački treneri u navedenim temama;
 • izrazita spremnost da se podvrgnu obuci, učenju i vežbanju veštine facilitacije;
 • žele da postanu treneri nacionalnih aktivnosti i sposobni da rade u timu i sarađuju; nakon gore navedenih obuka, polaznici treba da održe nacionalne treninge u paru, na iste teme, za svoje vršnjake;
 • već jesu ili žele da postanu aktivni u oblasti antidiskriminacije, prevencije vršnjačkog rodno zasnovanog nasilja i da aktivno učestvuju i zajedno sa svojim vršnjacima menjaju praksu i politiku u svojim zajednicama;
 • spremni da preuzmu inicijative i podele svoja iskustva i ideje;
 • (idealno) prisustvovali najmanje jednoj međunarodnoj/regionalnoj aktivnosti u prošlosti;
 • žele da izgrade/prošire svoju međunarodnu mrežu kolega;
 • motivisani su da iznesu svoje ideje i razvijaju i implementiraju lokalne inicijative u budućnosti (planirano za 2024. godinu).

 

Kako se možete prijaviti?

Zainteresovani kandidati se prijavljuju slanjem popunjenog prijavnog obrasca koji se nalazi ispod ovog poziva. Rok za slanje prijave je 8. septembar 2023. godine na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Odabrani učesnici će biti kontaktirani do 11. septembra 2023.

Samo odabrani učesnici će biti kontaktirani i dobiće dodatne relevantne informacije u vezi sa aktivnostima, predstojećim obukama, agendama, zadacima itd.

Pošto je ovo subregionalni projekat, svaka partnerska organizacija će izabrati, pripremiti, podržati i poslati 5 učesnika. Više informacija o projektu i partnerskim organizacijama dostupno je u nastavku.


Kratko objašnjenje kaskadnog modela obuka: Inicijalna grupa budućih subregionalnih trenera projektnih partnera (Srbija, Albanija, Severna Makedonija i Kosovo*) biće obučena kroz regionalne treninge. Grupa obučenih trenera će zatim trenirati kao grupe nacionalnih trenera vršnjaka u svakoj od partnerskih zemalja. Dakle, regionalni treneri će prvo steći znanja i veštine, a zatim ih praktikovati na nacionalnim obukama. Treneri koji su obučeni na nacionalnom nivou će organizovati obuke na lokalnim nivoima u svom okruženju za lokalne OCD i u tome će biti podržani od strane nacionalnih trenera. Ovi lokalno obučeni aktivisti će raditi radionice na kojima mogu direktno doći do mladih ljudi na lokalu, posebno do devojaka kako bi ih osnažili i inspirisali razvoj lokalnih inicijativa. Tokom čitavog procesa, treneri će biti podržani kroz mentorstvo od strane koordinatora projekta u odgovarajućoj partnerskoj organizaciji projekta.

Prvi rezultat projekta „GENDERBEST”, je Vodič za (samo)procenjivanje sopstvenih stavova, stereotipa i (ne)svesnih predrasuda vezanih za rodnu ravnopravnost.   Anketa za samoprocenjivanje

Pozivamo vas da popunite formular za samoprocenjivanje na temu rodne ravnopravnosti i rodnih stereotipa. 

Ako ste vaspitač, kliknite ovde

Ako ste roditelj, kliknite ovde.


Zbirka najboljih primera iz prakse


Praćenje i procena napretka


PreporukeTransnacionalni GENDERBEST trening trenera “Učenje, predavanje i trening aktivnosti”, Bratislava, Slovačka 18-23. oktobar 2022.

Učesnici treninga su bili 5 budućih i postojećih trenera iz Italije i Slovačke, odnosno 10 iz Srbije.

Glavni cilj treninga bio je da se 20 budućih trenera iz partnerskih organizacija na projektu (profesionalci ili pružaoci usluga profesionalnog razvoja u ranim godinama) opskrbe veštinama i kompetencijama kako bi se olakšala lokalna razmena informacija i horizontalno učenje.INFO SESSION

Glavni cilj info sesija je bio da informišu rukovodioce i vaspitače predškolskih ustanova o alatima koji su razvijeni u okviru GENDERBEST projekta i da se napravi predselekcija zainteresovanih predškolskih ustanova za pilotiranje projektnih rezultata.


Infosesija GENDERBEST „Izgradnja rodne ravnopravnosti od samog početka” – Beograd, Srbija – 10. novembar 2022.


Infosesija GENDERBEST „Izgradnja rodne ravnopravnosti od samog početka“ – Ponte San Đovani, Italija – 23. Februar 2023.


Infosesija GENDERBEST „Izgradnja rodne ravnopravnosti od samog početka“ – Banjska Bistrica, Slovačka – 17. februar 2023.


FINAL CONFERENCE

Završna konferencija „Izgradnja rodne ravnopravnosti od samog početka - GENDERBEST”, Beograd, Srbija, 7. novembar 2023.

Završna konferencija Erasmus Plus projekta „Izgradnja rodne ravnopravnosti od samog početka - GENDERBEST” u Beogradu je okupila rukovodioce i vaspitače predškolskih ustanova u Srbiji, predstavnike EU delegacije u Srbiji, ministarstva i nevladine organizacije, partnerske organizacije iz Italije, Slovačke i Srbije...Heroji se ne rađaju, već to postaju zahvaljujući svojim delima u životu. Da bi to postali, dovoljna su mala, ali dobra dela – jer veličinu dela ne meri onaj koji pomoć pruža, već onaj kome je pomoć potrebna.

Daibau.rs nam je pružio upravo ovakvu priliku – da se naš glas još dalje čuje i da nastavimo da pomažemo onima kojima je naša pomoć najpotrebnija!

Svakog dana, tim Daibau.rs vredno radi da nam omogući da pomognemo deci i mladima da nauče što više u školi, u zajednici i svetu.

Oni su prepoznali da naš trud ima dalekosežne dobre posledice od obrazovanih mladih ljudi sutra, do onih koji će svoje talente moći da pokažu celom svetu. Zbog toga su povezali organizacije civilnog i biznis sektora vodeći se sloganom da je unapređenje našeg okruženja i kvaliteta života svih ljudi u njemu odgovornost svakog od nas.

Dobrodošli u treći bilten druge godine EEPN projekta! EEPN koristi bilten da pruži informacija o novostima vezanim za aktivnosti irezultate projekta.. Ceo bilten možete da pogledate ovde: Bilten [PDF]

Sa vama delimo prvi ovogodišnji bilten! Projekak EEPN je u drugoj godini, i iako imamo još da ostvarimo, uspeli smo da završimo određene aktivnosti i možemo da pružimo novosti o rezultatima projekta. Ceo bilten možete da pogledate ovde: Bilten [PDF]

Tokom leta i jeseni 2020, kao deo projekta „GIRLACT – osnaživanje devojaka da budu društveno i finansijski snažni činioci“, Pomoć deci je organizovala obuke za mlade u Srbiji. Ukupno je organizovano 10 obuka u Prijepolju, Kučevu, Vranju, Beogradu i Novom Sadu koje je pohađalo više od 220 mladih i onih koji sa mladima rade.

Pomoć deci sprovodi aktivnosti projekta  nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi GIZ,   u Vranju, Surdulici i Subotici i poziva sva zainteresovana lica, koja imaju od  15 do 40 godina života, a koja žele da nastave ili počnu osnovno školsko obrazovanje, da se obrate koordinatorima Pomoć deci u navedenim opštinama radi podrške u postupku upisa u škole za obrazovanje odraslih (informisanje, prikupljanje potrebnih dokumenata, priznavanje stranih školskih isprava, popunjavanje zaheva za upis praćenje i podrška u toku školovanja).

Od februara 2020. do maja 2021. Pomoć deci pruža podršku Romima i drugim marginalizovanim grupama kako bi imali bolji i lakši pristup obrazovanju. Aktivnosti su deo projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji realizuje GIZ u Srbiji, a uz podršku konzorcijuma, na čelu sa GFA Consulting Group GMbH. Mere se realizuju u Vranju, Surdulici i Subotici, a namenjene su povratnicima Romima, kao i lokalnim Romima do 40 godina koji nisu završili obavezno obrazovanje.

Sertifikat za sistem upravljanja kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2008 za promovisanje kvalitetne brige o deci, kvalitetnog obrazovanja za decu i njihove roditelje, pružanje podrške  mladima u pronalaženju svog mesta u društvu, bez obzira na versku, etničku ili bilo kakvu drugu pripadnost uručen je nevladinoj organizaciji Pomoć deci.