19 DANA KAMPANJE PROTIV ZLOUPOTREBE I NASILJA NAD DECOM I MLADIMA U SRBIJI

Pomoć deci je koordinator kampanje protiv nasilja i zloupotrebe dece i mladih od 1. do 19. novembra na teritoriji cele Srbije u sklopu svetske kampanje koju organizuje Svetska alijansa za borbu protiv nasilja i zloupotrebe dece i mladih. Kampanja je organizovana za podizanje svesti o potrebi sprečavanja nasilja i zloupotrebe dece u svetu u 19 oblasti:

1. Deca u oružanom sukobu

2. Seksualna zloupotreba

3. Vršnjačko nasilje

4. Zanemarivanje

5. Prisilan rad dece

6. Telesno kažnjavanje

7. Prodaja dece

8. Dečija prostitucija

9. Dečija pornografija

10. Trgovina decom i mladima

11. Dečiji seks turizam

12. Štetni tradicionalni običaji

13. Deca ulice

14. Diskriminacija na zdravstvenoj osnovi

15. Zavisnost i zloupotreba supstanci

16. Neuhranjenost

17. Opasnosti IT tehnologije

18. Otimanje dece

19. Smrtna kazna za decu