Ovde možete pogledati dokumenta koja odslikavaju pravac i put razvoja Pomoć deci i šta smo dosad na tom putu ostvarili.