Završene

Reciklaža

 

Reciklirajmo danas za bolje sutra!

P R E C E D E – Partnerstvo za pomirenje kroz predškolsko vaspitanje, obrazovanje i razvoj u Evropi (Partnership for Reconciliation through Early Childhood Education and Development in Europe)

U organizaciji Udruženja građana „Pomoć deci“ iz Beograda, u maloj sali Skupštine grada održana je prezentacija projekta „Nisam na prodaju“.

Program posvećen poboljšanju obrazovanja Roma na jugu Srbije obuhvatao je šest opština: Bujanovac, Vranje, Preševo, Vladičin Han, Vlasotince i Surdulicu i kroz dve faze u četiri godine (2005-2009) omogućio je unapređenje uslova za pristup školovanju na svim nivoima obrazovanja, tehničku podršku tokom školovanja i osnaživanje lokalnih romskih organizacija da aktivno učestvuju u poboljšanju obrazovanja Roma u svojim zajednicama.

Cilj obuke je da pomogne stvaranju efikasnih vaspitno/obrazovnih timova vaspitača/učitelja i asistenata za kvalitetan obuhvat marginalizovane dece i njihovo duže zadržavanje u obrazovanju, za postizanje veće osetljivosti vaspitača/učitelja u radu sa romskom decom i kvalitetno uvođenje asistenata u obrazovni sistem.

Projekat „Integracija i unapređenje položaja dece i omladine manjina u Albaniji i Srbiji„ finansiraju EIDHR program Evropske unije (European Initiative for Democracy and Human Rights, Evropska inicijativa za demokratiju i ljudska prava) i nemačka nevladina organizacija CCF Kinderhilfswerk. Opštine u kojima se odvija ovaj program u Srbiji su Subotica, Ada, Sombor i Novi Sad.

Projekat je, kada je u pitanju njegov deo koji se odnosi na našu zemlju, orijentisan ka uvećavanju kapaciteta etničkih manjinskih nevladinih organizacija na jugu Srbije. Ovaj široki cilj ostvaruje se pomoću radionica, treninga i seminara sa temama koje variraju od osnivanja i vođenja nevladinih organizacija, do istraživanja potreba lokalne zajednice.

Cilj ovog projekta, koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu, je osposobljavanje korisnika projekta, mladih izbeglica i interno raseljenih lica koji žive u Beogradu i Smederevu, za korišćenje računara i interneta u traganju za poslovnim i obrazovnim mogućnostima, sa akcentom na prevenciju zloupotreba i prevara preko interneta.