Poštovanje razlika u kući i u predškolskim grupama su teme ciljanih razgovora sa roditeljima, obuka za vaspitače, asistente i predstavnike nevladinih organizacija  i način na koji Pomoć deci radi na sprečavanju nastajanja nasilja. U 2012. godini Pomoć deci je koordinator aktivnosti u Srbiji za 19 dana svetske kampanje protiv nasilja nad decom i mladima i njihovog zlostavljanja.


Pomoć deci pruža podršku za obrazovanje deci, mladima i njihovim roditeljima kroz nekoliko projekata koje realizuje kako samostalno, tako i sa svojim lokalnim partnerima. Programi obuhvataju podršku što ranijem uključivanju dece, naročito iz marginalizovanih grupa, u predškolsko vaspitanje i obrazovanje, podršku deci, roditeljima, predškolskim ustanovama i školama za ostvarivanje kvalitetnog obrazovanja za svu decu, podršku mladima iz marginalizovanih grupa da nastave sa školovanjem do univerzitetskog nivoa, a mladima i roditeljima koji su prekinuli školovanje, da ga nastave i postignu što viši stepen obrazovanja.

„Znanjem i veštinama protiv siromaštva“  je projekat pružanja podrške deci i mladima iz siromašnih porodica na jugu Srbije da ostanu u obrazovnom sistemu što duže i postignu što bolje rezultate. Podrška se sastoji u obezbeđivanju dopunske nastave prema potrebama, pomoći pri upisu u srednje škole i visokoškolske ustanove, obezbeđivanju knjiga za najsiromašnije učenike srednjih škola, stipendije za srednjoškolce i studente.


Pomoć deci ima dva akreditovana programa obuka za zaposlene u predškolskim ustanovama i osnovnim školama i  programe obuka za mlade aktiviste, lokalne mreže za razvoj zajednice i nevladine organizacije.

Pomoć deci je član četiri međunarodne mreže i učesnik u više međunarodnih, programa, projekata i kampanja.  Na taj način učimo od drugih u svetu, razmenjujemo iskustva stečena u radu i u pojedinim oblastima postajemo regionalni centar znanja i isustva.


Pomoć deci aktivno učestvuje u programima sprečavanja trgovine decom i mladima od 2004. godine. Organizuje i koordinira aktivnostima podizanja svesti kod dece i mladih o opasnostima od trgovine decom, pomaže pravno i tehnički u registraciji neregistrovane dece i njihovih roditelja i učestvuje u radu Nacionalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima.


Pomoć deci prepoznaje podizanje svesti o zdravoj životnoj sredini i potrebi aktivnog odnosa prema zaštiti i očuvanju okoline u kojoj živimo kao jednu od najvažnijih oblasti za angažovanje dece i mladih već od prvih školskih dana. Cilj nam je da im pomognemo da prepoznaju značaj prirodnih bogatstava, da im pomognemo da razviju navike da čuvaju svoju sredinu i razviju odgovornost da o njoj brinu i da je unapređuju.

Počev od 2005. godine realizujemo brojne projekte pretežno na jugu Srbije, ali i u drugim mestima širom zemlje. Razvijamo model saradnje dece i mladih, građana, civilnog sektora, obrazovnih institucija, profitabilnog sektora i državnih organa.

Istovremeno, radimo na osnaživanju malih, lokalnih nevladinih organizacija da deluju u svom okruženju samostalno i u saradnji sa lokalnim zajednicama i školama.

Ovakav način saradnje pokazao se kao uspešan model koji značajno doprinosi aktivnom odnosu dece i mladih prema reciklaži, prikupljanju otpadnog materijala koji može da bude recikliran i planiranju budućih aktivnosti uz pomoć ostvarenih prihoda ovim aktivnostima. Pojačan je interes medija za promociju ekologije i podizanje svesti građana lokalne zajednice.

Pomoć deci i u ovoj oblasti realizuje projekte u saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama, lokalnim i državnim organima uprave i obrazovnim institucijama svih nivoa.

 

“Učini nešto za sebe, na vreme!” naziv je projekta za srednjoškolce i druge omladinske sadašnje i buduće aktiviste. Mogućnosti, prednosti i koristi volontiranja, mogućnosti međunarodne saradnje i angažovanja kao i mehanizmi osmišljavanja, planiranja i ostvarivanja zamišljenih aktivnosti, teme su obuka koje omladinci dobijaju, a uz njih dobijaju i podršku za povezivanje sa drugim omladincima, grupama i NVO. 
Pomoć deci je samostalno i sa partnerima objavila više analiza, istraživanja i publikacija.