Svet

Pomoć deci iz Beograda je koordinator kampanje protiv nasilja i zloupotrebe dece i mladih od 1. do 19. novembra na teritoriji cele Srbije u sklopu svetske kampanje koju organizuje Svetska alijansa za borbu protiv nasilja i zloupotrebe dece i mladih. Kampanja je organizovana za podizanje svesti o 19 načina na koje se nasilje i zloupotreba dece i mladih događa.