Pomoć deci je 2009. godine dobila prestižnu međunarodnu nagradu ERSTE Fondacije za socijalne inovacije za jedan od najuspešnijih programa socijalne inkluzije u jugoistočnoj Evropi.