Pomoć deci sarađuje i zvanično i operativno sa svim institucijama koje se bave decom, mladima i onima koji su u najbližem kontaktu sa decom i mladima.

Zvanične sporazume o saradnji i zajedničkom radu, Pomoć deci ima potpisane sa sledećim ministarstvima i sektorima:

 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja www.mpn.gov.rs

Ministarstvo energetike, razvoja i životne sredine (Sektor zaštite životne sredine) www.merz.gov.rs

Grad Vranje www.vranje.org.rs

 

Operativno, Pomoć deci sarađuje sa sledećim ministarstvima i institucijama:

Ministarstvo omladine i sporta www.mos.gov.rs

Ministarstvo pravde i državne uprave www.mpravde.gov.rs

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave www.mrrls.gov.rs

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike www.minrzs.gov.rs

Kancelarija za saradnju sa civilnim sektorom www.civilnodrustvo.gov.rs

Kancelarija za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs

Nacionalni tim za borbu protiv trgovine ljudima