Dobro došli!

 

Mi smo nevladina, neprofitna organizacija koja radi od 2003. godine na promovisanju kvalitetne brige o deci i mladima i kvalitetnog obrazovanja za decu (0-18 godina), mlade i njihove roditelje, kao i na pružanju podrške mladima u pronalaženju svog mesta u Srbiji. Tri glavne programske linije su nam fokus: Kvalitetno obrazovanje za sve (inkluzivno obrazovanje za svu decu, poboljšanje obrazovanja etničkih manjina od predškolskog nivoa do obrazovanja odraslih, sprečavanje nasilja, zloupotrebe alkohola i droge, reproduktivno zdravlje, zaštita čovekove sredine), Mobilizacija mladih (potrebe lokalne zajednice, društveno partnerstvo na lokalnom nivou, osnaživanje lokalnih nevladinih organizacija, promovisanje i sprovodjenje Nacionalne strategije za mlade) i Zaštita od preprodaje dece i mladih (registracija neregistrovane dece i mladih).

Počeli smo 2003. godine uz pomoć organizacije Hrišćanski dečiji fond. U septembru 2003. godine, organizovali smo pilot istraživanje u zapadnoj Srbiji sa ciljem da otkrijemo razloge prevremenog napuštanja školovanja Roma. Usledili su i drugi projekti, i u drugom tromesečju 2004. godine, uz pomoć drugih međunarodnih donatora, osnovali smo svoj Upravni odbor i započeli proceduru lokalne registracije. U aprilu 2004. godine, zvanično je registrovano Udruženje građana Pomoć deci, neprofitna organizacija na teritoriji Srbije i Crne Gore. U februaru 2010. godine, uskladjivanjem sa Zakonom o udruženjima, skratili smo zvanično ime u Pomoć deci.

Blisko sarađujemo sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom pravde i državne uprave, Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine i preko Radne grupe za borbu protiv preprodaje dece, unutar Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima, povezani smo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Ministarstvom zdravlja, Savetom Vlade Republike Srbije za borbu protiv trgovine ljudima, međunarodnim i lokalnim nevladinim organizacijama koje se bave ovim pitanjima.

Član smo Mreže organizacija za decu Srbije, Krovne organizacije mladih, SEKO i drugih lokalnih mreža nevladinih organizacija.

Član smo Međunarodne mreže za rani razvoj dece u konfliktnim i post-konfliktnim zemljama, Svetskog foruma za decu, Eurochild mreže i Aflaton globalne inicijative za društveno i finansijsko obrazovanje dece.

 Posvećeni smo stvaranju vidne, značajne razlike u životima dece, mladih, roditelja i svih koji se njima bave čuvajući poverenje donatora. Štedljivo upravljanje sredstvima i striktna finansijska kontrola omogućavaju nam da dosegnemo do više dece i porodica i da budemo odgovorni prema sredstvima donatora.

Na ovim stranicama možete videti prikaz naših aktivnosti, detalje o programima koje razvijamo, dokumenta, fotografije i možete saznati na koje načine nam se možete pridružiti u naporima da ostvarimo ciljeve.