DRUŠTVO ZA EDUKACIJU ROMA (DER)

Društvo za edukaciju Roma (DER) iz Surdulice je lokalna nevladina organizacija koja od prvog dana tesno sarađuje sa Pomoć deci na programima poboljšanja obrazovanja Roma u Surdulici, razvoju saradnje civilnog sektora i lokalnih vlasti i na umrežavanju organizacija civilnog društva. Od 2005. godine, zajedno sa Pomoć deci DER kontinuirano radi na organizaciji što ranijeg uključenja romske dece u vaspitno-obrazovni sistem, na prikupljanju i analiziranju podataka sa terena i uspostavljanju strateškog partnerstva organizacija civilnog društva sa lokalnim i državnim organima vlasti.

 

Edukativni centar Roma

Edukativni centar Roma iz Subotice ima široko iskustvo u vođenju projekata jačanja saradnje lokalne zajednice i manjina u Subotici i celoj Vojvodini. Radio je sa Pomoć deci još 2004. godine na poboljšanju obrazovanja Roma i mobilizaciji mladih u severnoj Srbiji, a potom je od 2006. lokalni partner Pomoć deci na programu integrisanja mladih predstavnika manjinskih grupa u društvo u Vojvodini.
www.ec-roma.org.rs

 

Omladinski forum za edukaciju Roma (OFER)

OFER iz Bujanovca je lokalna romska nevladina organizacija fokusirana na razvojne programe poboljšanja obrazovanja Roma. Od 2002. godine OFER radi na mobilisanju predstavnika manjina za aktivno učešće u razvoju lokalne zajednice, u obrazovnom i humanitarnom radu sa lokalnim manjinskim grupama i u aktivnostima sprečavanja sukoba na jugu Srbije. Sa Pomoć deci sarađuje na zajedničkim projektima vezanim pre svega za poboljšanje obrazovanja Roma svih uzrasta u Bujanovcu, ali i na projektima za zaštitu od preprodaje dece i mladih, mobilizaciji mladih i stvaranju partnerstava između lokalne uprave i manjinskih nevladinih organizacija od 2004.
www.ofer.org.rs