• Da sva deca i mladi zaslužuju sredinu u kojoj postoje nada, poštovanje i razumevanje.
  • Da moramo da radimo zajedno da stvorimo sredinu nade, poštovanja i razumevanja za svu decu poštujući kulturne, verske, etničke i sve druge razlike.
  • Da moramo da radimo u saradnji sa zajednicom, nevladinim, privatnim, zadružnim i državnim sektorom da bismo razvili kvalitetan sistem pomoći, podrške, zaštite i obrazovanja za svu decu i mlade.
  • Da sve naše akcije moraju biti veoma jasne i usmerene ka integraciji u sistem.
  • Da smo odgovorni za sva sredstva koja primamo, da moramo uvek biti otvoreni, pošteni i koristiti sredstva na najefikasniji i najproduktivniji način.