• Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima deteta i opredeljeni smo da radimo na primeni Konvencije kroz sve naše aktivnosti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.
  • Konvenciju Ujedinjenih nacija o ljudskim i manjinskim pravima i opredeljeni smo da radimo na primeni Konvencije kroz sve naše aktivnosti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.
  • Konvenciju Ujedinjenih nacija o zaštiti hendikepiranih i opredeljeni smo da radimo na primeni Konvencije kroz sve naše aktivnosti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.