Pomoć deci je član mreža i učesnik u radu, diskusijama i pravljenju nacrta predloga za nova zakonska i strateška dokumenta koja se odnose na decu i mlade u Srbiji. Lokalne mreže čiji je Pomoć deci član:

MODS – mreža organizacija za decu Srbije koja okuplja organizacije koje svojim delovanjem doprinose ostvarivanju prava, unapređenju položaja i poboljšanju kvaliteta života dece u Srbiji. www.zadecu.org

SEKO – sektorske organizacije civilnog društva za građansko društvo, medije i kulturu koje imaju za cilj da omoguće uključivanje OCD na sistematičan i transparentan način u procese evropskih integacija i programiranja IPA fondova. http://www.cdspredlaze.org.rs/default.asp?Category=3

Radna grupa za borbu protiv trgovine decom u Nacionalnom timu za borbu protiv trgovine ljudima – tim državnih institucija i nevladinih organizacija koje imaju za cilj sprečavanje trgovine decom, pomoć žrtvama trgovine decom saradnju sa sličnim institucijama i organizacijama u regionu i svetu.

Radna grupa za socijalno uključivanje Globalnog dogovora Srbije – mreža državnih institucija, organizacija poslovnog i neprofitnog sektora koja ima za cilj da usmeri akcije prema socijalnom uključivanju marginalizovanih grupa u Srbiji.