Životna sredina, očuvajmo je i gajimo srcem!

 

Opšti cilj projekta „Životna sredina, očuvajmo je i gajimo srcem!“ je da približi i promoviše ekološko obrazovanje i vaspitanje neophodno za sve kategorije stanovništva, s obzirom da je svest o zaštiti životne sredine i njenom očuvanju u Srbiji na nezavidnom nivou. Alarmantnost je utoliko veća jer su uslovi za odgovarajuće sprovođenje obuka na polju zaštite životne sredine nepovezani. U ovom trenutku, u Srbiji uglavnom postoje pojedinačne akcije uređenja čovekove sredine, ili prikupljanja nekih vrsta materijala za reciklažu (kao jedan vid očuvanja životne sredine) organizovane u pojedinim školama i u pilot verziji u saradnji sa nevladinim organizacijama, ili državnim institucijama. Veoma mali broj tih akcija preraste u stalni koncept. Zato je glavni cilj ovog projekta da se pobrine o razvoju odgovornosti na ostvarenju prava na čistu i zdravu životnu sredinu.

Kroz predviđene aktivnosti, konkretni ciljevi projekta su:

a) pojačana saradnja nevladinog sektora, škole i lokalne zajednice u projektom određenoj opštini;

b) povećanje učešća svih aktera na projektu na poboljšanju osnovnih životnih prava kroz jedan od procesa očuvanja prirodnih bogatstava i adekvatnog sakupljanja i selektovanja otpadnog materijala - reciklažu;

v) proširivanje i podsticanje svesti dece o čuvanju i unapređivanju zdrave i čiste čovekove sredine kroz lični uticaj i angažovanje na konkretnom rešavanju ekoloških pitanja.

Projekat je podržalo Ministarstvo životne sredine Republike Srbije.