Da bi se smanjio broj potencijalnih žrtava trgovine decom i mladima, Pomoć deci je započela kampanju za registraciju neregistrovane dece 2005. godine. Ova akcija je postala međuprogramska aktivnost i ugrađena je u nekoliko projekata koje organizacija sprovodi. Samo u 2010. i 2011. godini ova aktivnost je obuhvatila više od 500 novih slučajeva (dece i roditelja. Ukupan broj dece i roditelja čija su dokumenta kompletirana od vremena kad je ova aktivnost započeta,  popeo se na više od 1.500 lica, a u proceduri je oko 300 slučajeva.