Trajanje: 1 oktobar 2018 – 31 mart 2020

Koordinator projekta: Pomoć deci

Partneri: Csoport-teka, Budaors, Madjarska (www.csoportteka.com) i Skoladokoran – Wide Open School n. o. Ziar nad Hronom, Slovačka (www.skoladokoran.sk)

Ovaj projekat je podržao Erasmus+ Program Evropske unije.

Glavni cilj projekta je da podrži partnersku inicijativu da promoviše inovaciju u obrazovanju školske dece, njihovih roditelja i nastavnika, kao i razmenu iskustava partnera.
Opšti cilj projekta je da osnaži decu i njihove roditelje kroz razvoj društvenih i finansijskih znanja i veština da postanu agenti promena za sebe i svoje zajednice.
Specifični cilj je da razvijemo program za društveno i finansijsko obrazovanje ciljnih grupa, da ga proverimo i pripremimo za široku upotrebu, da razvijemo znanja i veštine školske dece naročito na društvenom i finansijskom planu. Ostvarivanje ovog cilja omogućiče zemljama koje ulestvuju u programu da poboljšaju obrazovanje na sistemskom nivou, prošire program i sistemski rade na podizanju znanja i veština odabranih ciljnih grupa. Program će poboljšati znanja i veštine i nastavnika koji rade sa decom i roditeljima jer su roditelji glavne ličnosti u dečijim životima i mogu uticati na dečije stavove i dela.

Konkretni očekivani rezultati:

- Poboljšano znanje i veštine uključenih nastavnika koji rade sa decom u osnovnim školama uzrasta od šest do 15 godina, naročito one dece koja su iz marginalizovanih etničkih grupa i zajednica (uključujući Rome);

- Uključeni roditelji u direktan rad sa ciljnim grupama u školama i kod kuće;

- Osnažena deca i roditelji za ulogu agenta promena kroz aktivno društveno i finansijsko preduzetništvo i povećano zapošljavanje;

- Stvorena mreža škola koje koriste integrisan program društvenog i finansijskog obrazovanja na međunarodnom nivou;

- Podeljeni primeri dobre prakse i iskustva