Pomoć deci je partner u Evropskoj mreži za obrazovne politike vezane za nastavnike i školske lidere, koja na evropskom nivou umrežava organizacije (donosioce politika, praktičare, istraživače i druge zainteresovane grupe) da promovišu saradnju, razvoj politika i njihovu realizaciju na različitim nivoima upravljanja, a i da podrže rad Evropske komisije na donošenju politika vezanih za nastavnike i školske lidere.

Mreža nadograđuje postojeće aktivnosti razvijene na evropskom nivou, naročito one inicijative i projekte koje podržavaju programi Evropske unije na polju obrazovanja. Evropska asocijacija direktora škola (ESHA) je koordinator ovog četvorogodišnjeg projekta koji je započeo u januaru 2019. i koji uključuje trenutno 27 partnera iz 17 zemalja.