Akcija za uključivanje, preduzetništvo, zapošljavanje i osnaživanje Roma (ACT4ROM) je dvogodišnji projekat čiji je cilj da unese i ojača inovativni model učenja baziran na razmenama između programskih zemalja (Srbija i Slovačka) i partnerskih zemalja Bosna i Hercegovina i Albanija) Erazmus programa, na učenju u raznim mestima i na saradnji organizacija civilnog društva i pružalaca neformalnog obrazovanja.

Koordinator projekta je organizacija Međunarodne otvorene interaktivne škole (Bosna i Hercegovina), dok su partneri Pomoć deci (Srbija), Škola Dokoran n.o. (Slovačka) i Partnere per Femijet (Albanija).

Ciljevi projekta su:

  • C1 – Napraviti odgovarajuće i fleksibilne modele učenja kojima će cilj biti sticanje/poboljšanje veština potrebnih za zapošljavanje mladih, naročito Roma.
  • C2 – Poboljšati kapacitete omladinskih organizacija i dati im potrebne alate za organizovanje novih formi obuka koje su zasnovane na neformalnim fleksibilnim oblicima učenja, učenja kroz putovanja i virtuelnoj saradnji.
  • C3 – Pokrenuti, isprobati i primeniti nove praktične obuke koje su bazirane na učenju kroz putovanja kako bi učesnici poboljšali svoje znanje, veštine, stavove i omogućile aktivno učešće u društvu.
  • C4 – Ojačati uticaj omladinskih organizacija u zagovaranju za vrednovanje i priznavanje kompetencija stečenih kroz neformalno učenje.

Ove ciljeve ćemo postići kombinujući poboljšanje kapaciteta, učenje kroz putovanja, zagovaranje, podsticanje umrežavanja i razmene među ciljnim grupama: omladinskim organizacijama, onima koji su u obrazovnom procesu i lokalnim/nacionalnim donosiocima odluka.

Ciljeve ćemo postići i pilotiranjem novog priručnika za vršnjačke edukatore o medijskoj pismenosti i kritičkom mišljenju, pilotiranjem i širenjem priručnika za društveno i finansijsko obrazovanje za tinejdžere i kroz razmene iskustava u podsticanju i jačanju mladih da sami postanu vršnjački edukatori. Na taj način ćemo ojačati neformalno obrazovanje u najugroženijim zajednicama u zemljama projekta.

Aktivnosti su bazirane na noformalnom učenju koje omogućavaju omladinske organizacije koje podržavaju aktivno uključivanje i jednake mogućnosti i na tržištu rada i u društvu. Najistaknutija odlika ovog programa je sinergija društvenih i preduzetničkih kompetencija, primena inovativnih i aktivnih pedagoških metoda, uključujući i otvorena i digitalna sredstva za učenje.

Glavne projektne aktivnosti su:

  • Poboljšanje znanja, veština, stavova i studijske posete (Trening o upoznavanju teme TAT, obuka za trenere TTT)
  • 12 trodnevnih lokalnih obuka
  • Razmene mladih (petodnevne studijske poosete) Bosni i Hercegovini i Albaniji
  • Okrugli stolovi
  • Finalna konferencija

Za više informacija na engleskom, posetite https://act4rom.ioskole.net