Tokom celog projekta, diskusije su vođene tokom obuka, posle njih, na fokus grupama, okruglom stolu i na završnoj konferenciji sa ciljem da se prodiskutuju materijali za obuke, metoode učenja koje su rmenjivane i da se dođe do preporuka vezanih za politike i praksu uključivanja društvenog i finansijskog obrazovanja, ali i aktivnog učenja, vršnjačkih obuka i horizontalnog učenja u Srbiji.

Okrugl sto

Okrugli sto je organizovan u Beogradu petog nvembra 2020, da bismo predstavili nacrt preporuka za politiku i praksu vezanih za društveno i finansijsko obrazovanje kako bismo lobirali za njihovo dalje razvijanje i uključivanje u glavne tokove obrazovanja i vaspitanja. Ove preliminarne preporke su bile rezultat prikupljenih mišljenja o potrebama mladih ljudi i onih koji rade sa njima bez obzira da li je taj rad u školi ili u neformalnom obrazovanju. Nacrt preporuka je diskutovan i kroz pleanrni deo i kroz radne grupe kako bi se naglasak stavio podjednako na dva najvažnija aspekta: sadržinu programa duštvenog i finansijskog obrazovanja s jedne strane, a preporuke za modele učenja i prenošenja znanja i veština s druge uz inspirisanje i izazivanje promena u stavovima i mišljenjima. Svi razgovori su doveli do druge verzije preporuka koja je kroz završnu konferenciju prerasla u finalne preporuke koje su usvojene.

Završna konferencija

Završna konferencija održana je u Beogradu 10 novembra 2021., sa sedamdeset učesnika iz raznih krajeva Srbije, predstavnicima sve četiri partnerske organizacije i različitim zainteresovanim profilima mladih i omladinskih radnika. Konferencija je bila i značajni događaj za promociju – uz promociju značaja učenja o preduzetništvu i aktivnom društvenom učestvovanju mladih, promovisani su bolje prepoznavanje veština i znanja stečenih kroz neformalno i fleksibilnije učenje, ali prednosti više međunarodnih razmena mladih i studijskih poseta i međugeneracijsko učenje.

Konferencija je iskorišćena i kao platforma za predstavljanje svih proizvoda i rezultata nastalih tokom projekta kao alata za podršku kao što je platforma za Aflateen i životne veštine. Tokom konferencije, finalna verzija preporuka za donosioce politika i praktičare je predstavljena i usvojena.