Za uspešan razvoj deteta i učenje, neophodna je saradnja sa roditeljima. Kako pristupiti roditelju, kako ga zainteresovati i uputiti na sve načine na koje može pomoći detetu da razvije svoj puni potencijal, teme su obuka za vaspitače, učitelje i aktiviste NVO za rad sa roditeljima.

Na nivou uzrasta od tri godine, deca umeju da identifikuju kao ono što je lepo i što vole simbole koji se povezuju sa njihovom sredinom i kao ono što nije lepo i što ne vole, simbole drugih sredina. Jedno od šestoro dece na uzrastu od šest godina već pravi diksriminatorne komentare na račun dece iz drugačijih sredina. Kako nastaju, a kako i uz pomoć koga sprečiti nastajanje predrasuda kod dece, kako podstaći poštovanje razlika, predmet je obuke koju Pomoć deci organizuje i vodi po preporukama i ugledu na iskustva u Severnoj Irskoj.

Za sveobuhvatni razvoj dece u jednoj opštini, gradu, ne može biti odgovorna samo predškolska ustanova, ili škola. U redovno i kvalitetno sakupljanje podataka, obradu, planiranje i ostvarivanje planiranog programa, neophodno je uključivanje raznih institucija, organizacija i sektora. Kako formirati aktivnu mrežu za obrazovanje dece na lokalu, koje su uloge pojedinih aktera u njoj i kako mreža može unaprediti vaspitanje i obrazovanje dece na lokalu, predmet je obuka koje organizuje i vodi Pomoć deci.

“Učini nešto za sebe, na vreme!” naziv je obuke za srednjoškolce i druge omladinske sadašnje i buduće aktiviste. Mogućnosti, prednosti i koristi volontiranja, mogućnosti međunarodne saradnje i angažovanja kao i mehanizmi osmišljavanja, planiranja i ostvarivanja zamišljenih aktivnosti, teme su obuke koju organizuje i vodi Pomoć deci.

Kako organizovati rad u NVO, stvoriti tim, naći potencijalne donatore, napraviti kvalitetan predlog projekta, kada projekat započne, kako ga pratiti, procenjivati i kako o njemu izveštavati, najčešća su pitanja malih NVO. Kroz obuku za osnaživanje lokalnih NVO predavači Pomoć deci pružaju odgovore na ova pitanja.