Program podrške što ranijem uključivanju dece u obrazovni sistem ostvaruje se kroz organizovanje pretpripremnih grupa za romsku decu kako bi se što pre socijalizovala i naučila srpski jezik, angažovanjem asistenata da se ostvari veza dece i predškolske grupe, ali i roditelja sa obrazovnim sistemom. U saradnji sa partnerima, na terenu organizuje se i užina za decu koja su u pretpripremnim grupama. Kada je neophodno i humanitarna pomoć u odeći, Pomoć deci je organizuje u saradnji sa drugim organizacijama.  Stalne obuke za vaspitače i asistente omogućava kvalitetniji rad koji je koncentrisan na celokupni razvoj deteta u predškolskom uzrastu.