MakeEdu - Medijska pismenost orijentisana na akciju za profesionalce u obrazovanju je projekat kojim rukovodi E&G Projekt Agentur GmbH iz Nemačke i okuplja partner iz tri zemlje: Škola dokorán – Wide Open School n. o. iz Slovačke, Technolab Leiden iz Holandije i Pomoć deci iz Srbije.

Medijska pismenost orijentisana na akciju je centralna ključna kompetencija u društvu kao i u svakodnevnom životu i profesionalnom okruženju, a značajno na nju utiče digitalizacija. Zato znanja i veštine iz digitalnog sveta postaju centralni preduslov za društveno učstvovanje i imperativ su za uspešnu obrazovnu i profesionalnu karijeru. Učenje i život u kontekstu pojačanja digitalizacije i kritičkog promišljanja biće sastavni delovi našeg društva u budućnosti. Kroz MakerEdu projekat, stvaramo mogućnost za obuku profesionalaca koji rade u obrazovanju kao one koji će širiti polje pravljenja i koji će preneti medijsku pismenost orijentisanu na akciju na decu i mlade ljude širom Evrope. Preduslov za ovo drugo je, međutim, da praktičari u obrazovanju sami budu upoznati sa ovim temama i razviju potrebne veštine. Prostori za pravljenje i aktivnosti pravljenja kao inovativne vežbe nude mogućnosti da se aktivno promovišu kreativne veštine, da se omogući pristup i upotreba (digitalnih) tehnologija i da se svesno kombinuju sa društvenom saradnjom. Ovo omogućava smisleno učestvovanje u sve više digitalnom svetu. 

Cilj projekta je da obezbedi profesionalcima u obrazovanju različite mogućnosti za medijsko obrazovanje orijentisano na akciju na polju pravljenja i obrazovanja kroz pravljenje. Detaljnije, priručnik za profesionalce u obrazovanju će biti napravljen i biće dostpan preko interneta. Praktični saveti i uputstva z pedagoški rad će, takođe, biti napravljeni i dostupni preko interneta.  Kao dodatak, katalog potrebnih stvari, prostora, materijala za buduće korišćenje prostora uz kocept stvaranja prostora za pravljenje će biti biti sastavljen da omogući stvaranje sopstvenog prostora za pravljenje u budućnosti. 

Glavne aktivnosti: 

  1. Razvijanje priručnika za stručne obuke za zaposlene sa odgovarajućim teorijskim uvodnim znanjem o medijskoj pismenosti orijentisanoj ka akciji i pravljenju i metodama i didaktici pravljenja kao i iskustvima i ciljevima učenja za decu i mlade. 
  2. Razvijanje kataloga potreba za proctor za pravljenje u seoskim sredinama u Evropi uz koncept za upotrebu prostora. 
  3. Stvaranje zbirke pedagoških uputstava proverenih u praksi, vvezanih za ovu temu i usmerenih na projektne ciljne grupe za konkretna predavanja i učenje dece u prostoru za pravljenje. 

Planirane konferencije za one koji prave u svakoj partnerskoj zemlji i međunarodna obuka su centralni elementi širenja rezultata projekta. 

Više informacija može se naći na stranici projekta https://makeredu.info/

Ovaj projekat sufinansira Evropska unija.