Borba protiv nasilja

Poštovanje razlika u kući i u predškolskim grupama su teme ciljanih razgovora sa roditeljima, obuka za vaspitače, asistente i predstavnike nevladinih organizacija  i način na koji Pomoć deci radi na sprečavanju nastajanja nasilja. U 2012. godini Pomoć deci je koordinator aktivnosti u Srbiji za 19 dana svetske kampanje protiv nasilja nad decom i mladima i njihovog zlostavljanja.