Pomoć deci je član šest međunarodnih mreža i učesnik u više međunarodnih programa, projekata i kampanja.  Na taj način učimo od drugih u svetu, razmenjujemo iskustva stečena u radu i u pojedinim oblastima postajemo regionalni centar znanja i iskustva. Međunarodne mreže čiji je član Pomoć deci:

EUROCHILD  - mreža organizacija i pojedinaca koji širom Evrope rade da poboljšaju kvalitet života dece i mladih.  www.eurochild.org

Međunarodna mreža za razvoj dece u konfliktnim i post-konfliktnim zemljama – mreža koja okuplja organizacije širom sveta koje rade na podsticanju poštovanja razlika i sprečavanju nastajanja predrasuda kod dece u konfliktnim i post-konfliktnim zemljama.  www.early-years.org/international

Aflaton – društveno i finansijsko obrazovanje dece – mreža organizacija u celom svetu koje rade na uvođenju društvenog i finansijskog obrazovanja u obrazovanje sve dece da bi stekla poverenje u sebe i  svoje sposobnosti da promene nabolje svoje živote i živote ljudi oko sebe. www.aflatoun.org

Finansije za decu i mlade – mreža institucija i organizacija u celom svetu koje se zalažu da finansijske institucije budu dostupne za dečiju štednju. www.childfinanceinternational.org

UN Global Contact – inicijativa UN koja okuplja poslovni sektor, državne institucije i nevladine organizacije sa ciljem da integriše deset principa dobre prakse u poslovni sektor širom sveta i da katališe aktivnosti kao podrške širim UN ciljevima uključujući i Milenijumske razvojne ciljeve.  www.unglobalcompact.org

WWSF – međunarodna organizacija koja kao konsultant radi na razvijanju novog odnosa prema ženama i deci širom sveta. Od 2000. godine  organizuje i vodi svetsku koaliciju organizacija koje koordiniraju kampanju protiv zloupotrebe i nasilja nad decom i mladima. http://19days.woman.ch