Reciklaža

 

Reciklirajmo danas za bolje sutra!

Cilj ovog projekta je jačanje uloge lokalnih romskih NVO u razvoju zajednice kroz pokretanje partnerstva između lokalnih NVO, škola, omladinskih aktivista, lokalnih vlasti u južnoj Srbiji i fabrika za reciklažu PET i aluminijumskih materijala. Kroz obuku, kampanju za prikupljanje PET i aluminijumskih boca i konzervi, njihovu prodaju fabrikama, a zatim kontrolisanje lokalnih romskih NVO kako koriste dobijena sredstva za razvoj budućih aktivnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine u lokalnim zajednicama, uspostavljen je održivi ciklus zašite sredine. Pet izabranih opština su među najsiromašnijim u zemlji i ovaj projekat će im obezbediti podsticaj za dalja partnerstva sa poslovnim sektorom i zajedničkim budućim aktivnostima.

Istovremeno projekat obezbeđuje praktičnu, direktnu obuku za lokalne NVO u finansijskom upravljanju sredstvima, načinima da se prikupe sredstva i obezbedi finansijska održivost.

Projekat je podržala Delegacija Evropske komisije u Srbiji.