Cilj obuke je da pomogne stvaranju efikasnih vaspitno/obrazovnih timova vaspitača/učitelja i asistenata za kvalitetan obuhvat marginalizovane dece i njihovo duže zadržavanje u obrazovanju, za postizanje veće osetljivosti vaspitača/učitelja u radu sa romskom decom i kvalitetno uvođenje asistenata u obrazovni sistem.

Akreditovana obuka

Broj bodova: 24

Broj pod kojim je obuka razvrstana u Katalogu za 2012/2014: 70

Kontaktirajte nas ukoliko Vas interesuje ova obuka.