P R E C E D E – Partnerstvo za pomirenje kroz predškolsko vaspitanje, obrazovanje i razvoj u Evropi (Partnership for Reconciliation through Early Childhood Education and Development in Europe)

Program PRECEDE finasira Evropska unija iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za pomoć civilnom društvu. Opšti cilj programa je da podrži uticaj civilnog društva na proces pomirenja i kohezije kroz obrazovanje i razvoj male dece u regionu Balkana i Evrope. Program će doprineti razvoju održive mreže organizacija civilnog društva na Balkanu koje se bave malom decom i promovišu prihvatanje drugih i poštovanje različitosti; razvoju održive mreže organizacija civilnog društva na nacionalnom nivou koje promovišu prihvatanje drugih i poštovanje različitosti kroz obrazovanje u ranom detinjstvu u zemljama Zapadnog Balkana i povezivanju mreže na nivou država i PRECEDE mreže organizacija civilnog društva sa Međunarodnom mrežom za malu decu u konfliktnim i post - konfliktnim zemljama.

Nevladina organizacija Pomoć deci nosilac je programa, a partneri su organizacije: Centar za civilne inicijative (Hrvatska), Partneri za decu (Albanija), Balkanski suncokreti (Kosovo*), Prva dečija ambasada u svetu Međaši (Makedonija) i Rane godine – organizacija za malu decu (Early Years - the organisation for young children, Severna Irska).

Program je počeo 1.12.2012. Trajaće dve godine, uz mogućnost produženja na još dve godine.

Precede konferencija

 

 

 

 

 

Program se sastoji od pet komponenti:

1. Istraživanje

Stvaranje regionalne mreže i najmanje sedam nacionalnih mreža NVO koje imaju znanja i veštine da istraže i analiziraju međunarodne i lokalne politike, programe i projekte vezane za sprečavanje sukoba, izgradnju mira i pomirenje...

 

2. Praćenje

Stvaranje regionalne i najmanje sedam nacionalnih mreža NVO koje imaju znanja i veštine da prate sprovođenje politika, programa i projekata vezanih za sprečavanje sukoba, izgradnju mira i pomirenje kroz predškolsko vaspitanje i obrazovanje...

 

3. Zagovaranje

Stvaranje regionalne i najmanje sedam nacionalnih mreža NVO koje imaju znanja i veštine da promovišu uključivanje modula i tema važnih za sprečavanje sukoba, izgradnju mira i pomirenje u nacionalne planove i programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja...

 

4. Programi za decu

Regionalni kao i specifični za svaku zemlju, razvijeni vodiči i materijali testirani za realizaciju aktivnosti u vezi sa pomirenjem, izgradnjom mira i sprečavanjem sukoba u predškolskom vaspitanju i obrazovanju...

 

 

5. Kvalitet NVO

Organizaciono i upravno osnaživanje lokalnih organizacija civilnog društa da mogu da dobiju evropske
sertifikate za ostvarene organizacione i upravne standarde kvaliteta...

 

 

Krajnji rezultati PRECEDE programa

Očekivani rezultati programa su:

-  stvaranje regionalne PRECEDE mreže, nacionalne mreže u partnerskim i drugim zemljama Zapadnog Balkana;

izrada Nacionalne strategije za pomirenje kroz obrazovanje i razvoj male dece kao i regionalne strategije za pomirenje kroz obrazovanje i razvoj male dece;

razvijanje i primena programa, vodiča i materijala za uključivanje tema koje se odnose na poštovanje različitosti, sprečavanje predrasuda i diskriminacije u radu sa malom decom.

U cilju ostvarivanja svih rezultata, partnerske NVO iz različitih  sredina moći će da učestvuju u zajedničkim treninzima za istraživanje, monitoring, zagovaranje, da postanu članovi drugih nacionalnih mreža NVO, da razmenjuju iskustva, da u partnerskim zemljama budu osnažene...