Cilj ovog projekta, koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu, je osposobljavanje korisnika projekta, mladih izbeglica i interno raseljenih lica koji žive u Beogradu i Smederevu, za korišćenje računara i interneta u traganju za poslovnim i obrazovnim mogućnostima, sa akcentom na prevenciju zloupotreba i prevara preko interneta.

Takođe, odrasli iz iste populacije biće poučeni kako da osnuju male informacione centre.

Projekat se izvodi u saradnji sa Udruženjem za pomoć izbeglicama i prognanima iz Hrvatske.