Projekat je, kada je u pitanju njegov deo koji se odnosi na našu zemlju, orijentisan ka uvećavanju kapaciteta etničkih manjinskih nevladinih organizacija na jugu Srbije. Ovaj široki cilj ostvaruje se pomoću radionica, treninga i seminara sa temama koje variraju od osnivanja i vođenja nevladinih organizacija, do istraživanja potreba lokalne zajednice. U sklopu projekta, zahvaljujući naporima bujanovačke NVO Omladinski forum za edukaciju Roma i Pomoć deci, oformljena je mreža od sedam nevladinih organizacija sa juga Srbije, a ovih sedam organizacija se u svojim sredinama povezalo sa ostalim lokalnim NVO, stvarajući sveobuhvatnu mrežu podrške i saradnje koja će opstati i nakon završetka projekta.

U Albaniji je glavni nosilac projekta organizacija Fondi Kristian i Fëmijëve Shqipëri, koja je organizovala niz radionica, treninga, zajedničkih događanja i seminara za svoje lokalne partnere.Kao i u Srbiji, akcenat je stavljen na umrežavanje, što je rezultiralo stvaranjem „Federacije Roma Albanije“.

Projekat finansiraju CARDS program Evropske unije i francuska nevladina organizacija Un Enfant Par La Main.