Sertifikat je dobijen u okviru pete komponente programa PRECEDE koji finansira Evropska unija iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za pomoć civilnom društvu.

Sertifikat je u februaru 2014. izdalo JUQS – Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta, vodeće nacionalno sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta u Srbiji.

Međunarodni sertifikat za sistem menadžmenta kvalitetom za isti standard izdala je Međunarodna mreža za sertfikovanje (International Certification Network).

Ovo je potvrda da smo uspostavili kvalitet upravljanja organizacijom. Sertifikat smo dobili za ono što jesmo i što radimo“, kaže Ljiljana Vasić, direktorka organizacije Pomoć deci.

Pomoć deci jedina je nevladina organizacija u Srbiji koja je dobila domaći i međunarodni sertifikat za kvalitet upravljanja.

ISO 9001:2008 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem kvalitetnog upravljanja organizacijom u sedam kategorija koje je potrebno ispuniti kako bi organizacija poboljšala način upravljanja.