Sporazum o saradnji na polju zaštite životne sredine, potpisan je devetog novembra u Vranju  između  nevladine organizacije Pomoć deci, grada Vranja, Osnovne škole “Vuk Karadžić” i firme Ekocetas koja se bavi otkupom reciklažnog otpada. Sporazum podrazumeva zajednički rad na promovisanju zaštite životne sredine, bezbednog sakupljanja i otkupa reciklažnog otpada. 

Na svečanosti koju je gradska uprava  Vranja priredila, u ime organizacija, Sporazum su potpisali Bojana Veličkov, zamenik gradonačelnika, Svetlana Glodić, pomoćnik direktora nevladine organizacije Pomoć deci, Milorad Tasković, direktor Ekocetasa i Dušan Stevanović,  direktor Osnovne škole “Vuk Karadžić“.  Ovo je prvi ovakav sporazum koji obuhvata saradnju nevladinog sektora, obrazovnih institucija, profitabilnog sektora i lokalne samouprave.