Tokom leta i jeseni 2020, kao deo projekta „GIRLACT – osnaživanje devojaka da budu društveno i finansijski snažni činioci“, Pomoć deci je organizovala obuke za mlade u Srbiji. Ukupno je organizovano 10 obuka u Prijepolju, Kučevu, Vranju, Beogradu i Novom Sadu koje je pohađalo više od 220 mladih i onih koji sa mladima rade.

Koristeći GIRLACT materijale, tokom trodevnih obuka mladi, a među njima dve trećine devojke, su imali priliku da nauče o različitim temama o rodnoj ravnopravnosti, predrasudama, stereotipima, zdravim i nezdravim vezama kao i načinima razgovora o „nezgodnim“ temama. Obuke su obuhvatile i tehnike aktivnog učenja, grupnog rada, analize problema, neverbalne komunikacije, kao i SWOT i SMART analize, korake planiranja i realizacije svog društvenog i/ili finansijskog projekta.

Projekat finansiraju Erasmus+ program Evropske unije, Australijska ambasada i Ministrastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a realizuje Pomoć deci, sa partnerima EPTO iz Belgije, Aflatoun International iz Holandije i Partnere per Femijet iz Albanije.