Pomoć deci traži 5 motivisanih i entuzijastičnih mladih ljudi iz Srbije koji bi želeli da postanu vršnjački treneri za nediskriminaciju, toleranciju i prevenciju rodno zasnovanog nasilja.

Odabrani mladi ljudi učestvovaće na dva regionalna trening-seminara zajedno sa mladima iz Albanije, Severne Makedonije i Kosova*. Svrha prvog treninga je podizanje svesti mladih o antidiskriminaciji, toleranciji, rodnim pitanjima, uključujući prevenciju rodno zasnovanog nasilja. Drugi trening će biti za vršnjačku edukaciju i ima za cilj jačanje njihovih kapaciteta za facilitaciju i izvođenje treninga za vršnjake. Nakon obuka, polaznici treba da sprovedu obuku na nacionalnom nivou u Srbiji (glavni fokus će biti na opštinama Vranje, Surdulica i Bujanovac) i da aktivno učestvuju i zajedno sa vršnjacima menjaju praksu i politiku u svojim zajednicama.

 

Profil učesnika:

 • između 15-29 godina;
 • motivisani učesnici koji mogu i spremni su da aktivno učestvuju u trening-kursu u svim njegovim fazama (Prva obuka o antidiskriminaciji, toleranciji, rodnoj ravnopravnosti, uključujući prevenciju vršnjačkog rodno zasnovanog nasilja, održaće se od 17. do 22. septembra 2023. u Vranju, Srbija, a druga je o vršnjačkom nasilju i održaće se u Skoplju, Severna Makedonija do kraja 2023.)
 • sposobni da komuniciraju na engleskom jeziku (obe obuke će se izvoditi na engleskom jeziku);
 • zainteresovani da nauče više o toleranciji, poštovanju različitosti, rodnoj ravnopravnosti, kako sprečiti ili zaustaviti rodno zasnovano vršnjačko nasilje i kako se boriti protiv rodne i nacionalno zasnovane diskriminacije u porodici i društvu;
 • zainteresovani da nauče više o ovim temama, kako da utiču na svoje vršnjake i/ili mlađu generaciju, da postanu vešti vršnjački treneri u navedenim temama;
 • izrazita spremnost da se podvrgnu obuci, učenju i vežbanju veštine facilitacije;
 • žele da postanu treneri nacionalnih aktivnosti i sposobni da rade u timu i sarađuju; nakon gore navedenih obuka, polaznici treba da održe nacionalne treninge u paru, na iste teme, za svoje vršnjake;
 • već jesu ili žele da postanu aktivni u oblasti antidiskriminacije, prevencije vršnjačkog rodno zasnovanog nasilja i da aktivno učestvuju i zajedno sa svojim vršnjacima menjaju praksu i politiku u svojim zajednicama;
 • spremni da preuzmu inicijative i podele svoja iskustva i ideje;
 • (idealno) prisustvovali najmanje jednoj međunarodnoj/regionalnoj aktivnosti u prošlosti;
 • žele da izgrade/prošire svoju međunarodnu mrežu kolega;
 • motivisani su da iznesu svoje ideje i razvijaju i implementiraju lokalne inicijative u budućnosti (planirano za 2024. godinu).

 

Kako se možete prijaviti?

Zainteresovani kandidati se prijavljuju slanjem popunjenog prijavnog obrasca koji se nalazi ispod ovog poziva. Rok za slanje prijave je 8. septembar 2023. godine na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Odabrani učesnici će biti kontaktirani do 11. septembra 2023.

Samo odabrani učesnici će biti kontaktirani i dobiće dodatne relevantne informacije u vezi sa aktivnostima, predstojećim obukama, agendama, zadacima itd.

Pošto je ovo subregionalni projekat, svaka partnerska organizacija će izabrati, pripremiti, podržati i poslati 5 učesnika. Više informacija o projektu i partnerskim organizacijama dostupno je u nastavku.


Kratko objašnjenje kaskadnog modela obuka: Inicijalna grupa budućih subregionalnih trenera projektnih partnera (Srbija, Albanija, Severna Makedonija i Kosovo*) biće obučena kroz regionalne treninge. Grupa obučenih trenera će zatim trenirati kao grupe nacionalnih trenera vršnjaka u svakoj od partnerskih zemalja. Dakle, regionalni treneri će prvo steći znanja i veštine, a zatim ih praktikovati na nacionalnim obukama. Treneri koji su obučeni na nacionalnom nivou će organizovati obuke na lokalnim nivoima u svom okruženju za lokalne OCD i u tome će biti podržani od strane nacionalnih trenera. Ovi lokalno obučeni aktivisti će raditi radionice na kojima mogu direktno doći do mladih ljudi na lokalu, posebno do devojaka kako bi ih osnažili i inspirisali razvoj lokalnih inicijativa. Tokom čitavog procesa, treneri će biti podržani kroz mentorstvo od strane koordinatora projekta u odgovarajućoj partnerskoj organizaciji projekta.