Ukoliko želite da podržite naš rad, možete da uplatite sredstva na žiro račun Pomoć deci:

Napominjemo, da sredstva možete nameniti opštem radu naše organizacije (nenamenski), ili određenom programu odnosno projektu.

  • Podaci za uplate iz Srbije su:
  • Banka:Banca Intesa ad Beograd
  • Adresa banke:Milentija Popovica 7b, 11 070 Novi Beograd, Srbija
  • Broj dinarskog žiro računa:160-114654-76
  • Broj deviznog racuna:00-508-0001913.0
  • Ime korisnika:Pomoć deci
  • IBAN:DBDBRSBG
  • Broj računa:RS35160005080001913050

Kontaktirajte nas preko kontakt forme.