Životna sredina

“Životna sredina u školi” je projekat podizanja svesti, znanja i saradnje različitih aktera u zaštiti čovekove sredine. Projektom su obuhvaćena deca i mladi od 7 do 19 godina, škole, kompanije za otkup reciklažnog otpada i lokalne samouprave na jugu Srbije.

Projekat je podržala Karitas Fondacija iz Luksemburga.