Antitrafiking

Pomoć deci aktivno učestvuje u programima sprečavanja trgovine decom i mladima od 2004. godine. Organizuje i koordinira aktivnostima podizanja svesti kod dece i mladih o opasnostima od trgovine decom, pomaže pravno i tehnički u registraciji neregistrovane dece i njihovih roditelja i učestvuje u radu Nacionalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima.