Obuke

Pomoć deci ima dva akreditovana programa obuka za zaposlene u predškolskim ustanovama i osnovnim školama i  programe obuka za mlade aktiviste, lokalne mreže za razvoj zajednice i nevladine organizacije.