Ekologija

Pomoć deci prepoznaje podizanje svesti o zdravoj životnoj sredini i potrebi aktivnog odnosa prema zaštiti i očuvanju okoline u kojoj živimo kao jednu od najvažnijih oblasti za angažovanje dece i mladih već od prvih školskih dana. Cilj nam je da im pomognemo da prepoznaju značaj prirodnih bogatstava, da im pomognemo da razviju navike da čuvaju svoju sredinu i razviju odgovornost da o njoj brinu i da je unapređuju.

Počev od 2005. godine realizujemo brojne projekte pretežno na jugu Srbije, ali i u drugim mestima širom zemlje. Razvijamo model saradnje dece i mladih, građana, civilnog sektora, obrazovnih institucija, profitabilnog sektora i državnih organa.

Istovremeno, radimo na osnaživanju malih, lokalnih nevladinih organizacija da deluju u svom okruženju samostalno i u saradnji sa lokalnim zajednicama i školama.

Ovakav način saradnje pokazao se kao uspešan model koji značajno doprinosi aktivnom odnosu dece i mladih prema reciklaži, prikupljanju otpadnog materijala koji može da bude recikliran i planiranju budućih aktivnosti uz pomoć ostvarenih prihoda ovim aktivnostima. Pojačan je interes medija za promociju ekologije i podizanje svesti građana lokalne zajednice.

Pomoć deci i u ovoj oblasti realizuje projekte u saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama, lokalnim i državnim organima uprave i obrazovnim institucijama svih nivoa.