Projekat je zasnovan na neformalnom učenju koje nevladine organizacije nude mladima, naročito devojčicama i devojkama, na obrazovnom sadržaju koji podržava njihovu aktivnu uključenost, jednake mogućnosti i na tržištu rada i u društvu. Najvažnija karakteristika programa je sinergija društvenih i finansijskih veština, primena inovativne i aktivne pedagogije uključujući i otvorena digitalna sredstva. Tokom realizacije, projekat će promovisati građanske, među-kulturološke društvene i veštine građenja veza, međusobno razumevanje i poštovanje, usvajanje demokratskih vrednosti i osnovnih prava, podsticanje kritičkog mišljenja, finansijsku i konpjutersku pismenost. Imajući u vidu rastuću raznolikost onih koji uče i pristup kvalitetnom inkluzivnom glavnom obrazovanju svima, uključujući devojčice i devojke, a istovremeno baveći se diskriminacijom, nasiljem, i stereotipima, promovisaćemo aktivno građanstvo u učenju.

Opšti cilj projekta je da uvedemo i pojačamo inovativne metode učenja zasnovane na razmenama između programskih zemalja (Holandija i Belgija) i partnerskih zemalja (Srbija i Albanija), pokretljivosti u ulenju i saradnji omladinskih nevladinih organizacija i onih koji omogućavaju neformalno obrazovanje.

Koordinator ovog dvogodišnjeg projekat koji je počeo u novembru 2018. godine je Pomoć deci a uključlena su i tri partnera – Aflatoun International, EPTO (Evropska organizacija za vršnjačko učenje) i Partnere per Femijet.

Više informacija može se videti na sajtu: https://www.girlact.eu/

Detaljnije informacije o projektu, aktivnostima i rezultatima možete pronaći na ovom linku: www.girlact.eu