Mi smo nevladina, neprofitna organizacija koja radi od 2004. godine na promovisanju kvalitetne brige o deci i kvalitetnog obrazovanja za decu od 0-18 godina i njihove roditelje, kao i na pružanju podrške mladima u pronalaženju svog mesta u Srbiji.

Tri glavne programske linije su fokus organizacije Pomoć deci:
Kvalitetno obrazovanje za sve, ekologija (inkluzivno obrazovanje za svu decu, poboljšanje obrazovanja etničkih manjina od predškolskog nivoa do obrazovanja odraslih)
Mobilizacija mladih (aktivizam mladih, potrebe lokalne zajednice, društveno partnerstvo na lokalnom nivou, osnaživanje lokalnih nevladinih organizacija)
Zaštita od preprodaje dece i mladih (registracija neregistrovane dece i mladih, kampanje).